Информация за сървъра
Версия игра и пач
на сървъра:
World of Warcraft
Версия 1.12.1
Текуща версия
на прогреса:
Пач 1.5
"Battlegrounds"
Set realmlist: realm.wow-bg.com
Realm тип: PvP
Стойност на опит: 4x
Стойност на злато: 2x
Стойност на репутации: 2x
Стойност на плячка: 2x
Стойност на епична плячка: 1x
Line of sight: Да
Pathfinding: Да
Anti-cheat: Да
Лимит играчи: 100
Обновено последно на: 21 април 2018